• 8814
    PAYLAŞIM

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Bu Alanda En İyi 50 şirket

Bakış Açısı 4 AĞUSTOS 2016 PERŞEMBE
Hüseyin Sayın

Marka ve Dijital Pazarlama Uzmanı

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Bu Alanda En İyi 50 şirket

Günümüzde ülkelerin ekonomik ve toplumsal hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi beşeri sermayenin büyüklüğü ve bunun niteliği. Bu büyüklüğün iş gücüne katılımı hem ekonomik hem de sosyal kalkınma ve gelişimin temelini oluşturuyor.

Bugün Türkiye nüfusunun (78 milyon 741 bin 53 kişi) yüzde 50,2’sini erkek nüfus (39 milyon 511 bin 191 kişi) ve yüzde 49,8’ini ise kadın nüfus (39 milyon 229 bin 862 kişi) oluşturuyor. AB İstatistik Dairesi Eurostat’ın 2015 verilerine göre; Avrupa ülkelerinde çalışan kadın ortalaması yüzde 62,3 düzeylerinde.

Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 seviyelerinde seyrederken, bu oran erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %30,3 düzeylerinde gerçekleşti. Eğitim durumu iş gücüne katılım oranında ise en belirleyici etkenlerin başında geliyor.

İŞKUR tarafından yapılan bir araştırmaya göreyse Türkiye’de kadınların en çok istihdam edildiği beş meslek temizlik görevlisi, satış danışmanı, muhasebeci, makineci(dikiş) ve sekreter olarak sıralanıyor. Yapılan analizler sonucunda kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe, işgücüne katılımlarında o düzeyde bir artış olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor.

Rakamlarla Kadınların İş Hayatındaki Analizi (Türkiye)

Kadınlar 2014 yılında yüzde 49,9 ile en fazla ‘Hizmet’ sektöründe istihdam edildi. Sanayi sektöründe kadın istihdam oranı 2014 yılsonu itibariyle yüzde 17,1 olarak gerçekleşti. Tarım sektöründe kadın istihdam oranı 2014 yılsonu itibariyle yüzde 33 düzeylerinde gerçekleşti.

Ülke olarak hem ekonomik hem de sosyal alanda gelişebilmenin en birincil kurallarından bir tanesi ekonomik ve toplumsal alanaa eş değer düzeyde katılım. Bu gerçek ülkenin içerisinde bulunduğu konjonktüre göre değişebilmekte. İşte tam bu noktada, ülkede şirketlerin izlediği politikalar eş değer düzeydeki katılımda önemli bir rol oynuyor. 

Türkiye’de Kadınların Çalışabileceği En İyi 50 Şirket

Forbes Dergisi 2016 - Haziran sayısında ‘Türkiye’de Kadınların Çalışabileceği En İyi 50 Şirket’i belirledi. Forbes tarafından yapılan araştırmada farklı kriterlerden oluşan değerlendirme sonucu bir endeks puanı belirlendi.

Yapılan bu araştırmada İnci Holding, Türkiye’de kadınların çalışabileceği en iyi 8’inci şirket olarak yer aldı. Listeyi şirketlerin faaliyet gösterdiği sektör özelinde incelediğimizde ise ağırlıklı olarak ‘Otomotiv Yan Sanayi’ üzerine odaklanan İnci Holding, bu alanda faaliyet gösteren şirketler arasında 1’inci sırada yer alıyor.

İnci Holding’in ana iş kolu ‘Otomotiv Yan Sanayi’ olmasına karşın kadınların iş gücü içerisinde oldukça ciddi yeri bulunuyor.

Rakamlarla İnci Holding’de Kadın İstihdamı

  • İnci Holding’in 7 kişilik Yönetim Kurulu’nda ‘Kadın Yönetim Kurulu’ üye sayısı 5
  • Şirket 12 yılı aşkın süredir ‘Kadın Yönetim Kurulu Başkanları’ tarafından yönetiliyor.
  • İnci Holding’de toplam çalışan sayısı 2 bin 452. Kadın çalışan sayısı ise 219.
  • Kadın çalışanların %30’u yöneticilerden, %11’i ise üst yöneticilerden oluşuyor.

İnci Holding UN Women WEPs’i İmzaladı

İnci Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla UN Women ve WEPs’i  imzaladı. Özellikle erkek egemen otomotiv sektöründe kendine önemli bir yer edinen İnci Holding, bu konudaki güçlü konumuyla ekonomik hayatta kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara destek vermeye özen gösteriyor.

UN Women Nedir?

UN Women (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi), kadınların ekonomik yaşamın içinde yer almasını artırmayı ve kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel ölçekli en önemli girişimlerinden biri. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve UN Women ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri, kadın-erkek eşitliğini, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesini, kadının gelişiminin eğitimlerle desteklenmesini ve eşitliğin teşvik edilmesini destekleyen maddeleri içeriyor.

WEPs Nedir?

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri  (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor.

Veriler http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519 adresinden sağlanmıştır.

Yorumları Oku
Siz de fikrinizi paylaşın
Güvenlik kodunu giriniz