• 3906
    PAYLAŞIM

Kurumsal Kimliğimizin Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Eğitime Destek

Projeler 25 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA
Ezgi Moralıoğlu

Yazar

Kurumsal Kimliğimizin Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Eğitime Destek

Rekabet üstünlüğüne sahip olmanın yeterli olmayışından ileri gelen sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kavramı belki de en çok eğitim konusunda yaratılan fark yönüyle adından sıkça bahsettiriyor. Günümüz ekonomik koşulları ve kürselleşmenin etkisiyle, şirketler benzer makine ve teçhizatları edinebiliyor, benzer üretim ve yönetim sistemlerini uygulamaya koyarak iş süreçlerini verimli hale getirebiliyor ve benzer kalitede ürünler ortaya koyabiliyorlar. Bu noktada gerek makro ölçekte devlet eliyle yapılan, gerekse mikro ölçekte işletmeler bünyesinde yapılan eğitime destek faaliyetleri, şirketlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan dikkat çekici unsur haline geliyor. İnsan kaynakları fonksiyonları bakımından düşünüldüğünde, seçme&yerleştirme aşamasından, performans değerlendirme, kariyer yönetimi ve ücretlendirmeye kadar tüm süreçlerde etkisi olan eğitim ve eğitime destek konusu iş süreçlerimizin merkezinde bulunuyor. Örgün eğitimlerini tamamladıktan sonra ekonomik birimler olan işletmelerde çalışmaya başlayan insan kaynağı açısından bir yandan seçme&yerleştirme sürecinde daha yetkin ve potansiyel sahibi adayları işletmeye çekmek ve işletmede tutundurmak önem taşırken; diğer yandan kurumsal sosyal sorumluluk niteliğini de taşıyan şirket tarafından planlanan, gerçekleştirilen ve etkinliği değerlendirilen eğitim faaliyetlerinin önemi açığa çıkıyor. İnci Akü çatısı altında, eğitim fonksiyonu performans değerlendirme sistemiyle eş güdümlü ilerliyor. Şirket hedefleri ve departman  hedeflerinden yola çıkarak çalışanın yöneticisiyle gerçekleştirdiği  birebir görüşmeler doğrultusunda belirlenen kişisel hedefler, performans ara değerlendirme döneminde gözden geçirilirken, eğitim ihtiyacı da çalışan ve yöneticinin ortak kararıyla belirleniyor. Tüm çalışanların eğitim ihtiyacından hareketle İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yıllık eğitim planı hazırlanarak, ilgili eğitim organizasyonuna katılımcılar davet ediliyor. Eğitimler ihtiyaca göre pek çok alanda olup genel olarak liderlik eğitimleri, teknik eğitimler, sosyal yetkinlik ve kişisel gelişim eğitimleri, e-öğrenme platformunda gerçekleşen eğitimler kategorilerine ayrılıyor. Yıllık eğitim planının yanında, yıl içinde organizasyonel değişiklikler, atama ve terfiler, teknolojik yenilikler vb. nedenlerle plan dışı gelen eğitim talepleri de değerlendirilerek gerekli organizasyonlar sağlanıyor.

 İnci Akü’de eğitim fonksiyonu kapsamında gelişen ve değişen teknolojik olanaklardan da faydalanılıyor ve e-öğrenme platformunda gerçekleştirilen online eğitimlere ayrı bir anlam atfediyoruz. Gerçekten, eğitim kavramını sınıf içi eğitimin ötesine taşıyarak şirket içi veya dışından, internet bağlantısı olan tüm mekanlardan erişilebilen eğitimler, çalışanlarımızın ürünlerimize, sistemlerimize yönelik teknik bilgi birikimini arttırıken, sosyal yetkinliklerinin geliştirmesinde de destek sağlıyor. Şirketimizde, yine teknolojik olanakların eğitim&gelişim sürecine entegrasyonunun bir örneğini oluşturan sistemle, şirket içi bilgi paylaşım alanımız olan intranet sistemi üzerinden dünyaca ünlü kişisel gelişim kitaplarının özetleri sesli ve yazılı olarak belli periyotlarla paylaşılıyor, çalışanlarımızın tercihlerine göre okuyarak ve dinleyerek yetkinliklerini güçlendirmeleri ve potansiyellerini keşfetmelerine destek olmak amaçlanıyor. Kuşkusuz eğitim ile gelişim birbirinden ayrılamaz iki kavramdır ve eğitim sürecinde aktarılan bilgilerin farklı gelişim araçları ile desteklenmesi eğitim etkinliğinin arttırılmasına fayda sağlamaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz bünyesinde bulunan kütüphaneyi, her ay çalışanlarımızın tavsiyeleri ile çok satanlar listelerinden seçtiğimiz kitaplarla zenginleştiriyoruz. Benzer biçimde, bir gelişim aracı olarak değerlendirdiğimiz konferans, kongre, seminer, zirve katılımlarını destekliyor, çalışalanlarımızın uzmanlık alanlarındaki konularla ilgili etkinliklere maksimum düzeyde katılım sağlamalarını hedefliyoruz. Şirket içi teknik bilgi birikimimizin oluşturulması ve gelecek çalışmalarımıza ışık tutması için intranet sistemimiz üzerinden İNİS (İnci İmalat Sistemi) Ansiklopedi platformunda çalışanlarımız farklı kategorilerde gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin raporları yükleyerek kurum hafızasının oluşmasına katkıda bulunuyorlar.

Uluslar arası ve global faaliyetlerde bulunan bir şirketin başarısı için gerekli becerilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini hedefleyen eğitimlerden biri olarak yabancı dil eğitimlerine ayrı bir anlam atfediyoruz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın anlaşmalı olduğumuz dil kurslarından alacakları eğitimlere finansal destek sağlıyoruz. Benzer biçimde, iş süreçlerimize ve çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora eğitimlerine yönelik olarak, gerek finansal desteklerimiz ile gerekse çalışma saatleri içinde derslere devam konusundaki tutumumuzla lisans üstü eğitimi teşvik edici bir yönetim biçimi benimsiyoruz. İş süreçlerimizin iyileştirilmesinde 6 Sigma Proje Grupları oluşturuyor ve 6 Sigma Yönetim Danışmanlıkları’ndan yararlanıyoruz. Operasyonel ve organizasyonel süreçlerimizde ki başarımızın sürdürülebilir kılınmasında iç kaynaklarımızdan faydalanmanın ve çalışanlarımızın sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmanın önemine inanıyor, tasarımını ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları ve eğitimcileri ile birlikte yaptığımız Liderlik Akademisi Programı’nı gerçekleştiriyor, geleceğin liderlerini içimizden yetiştiriyoruz.

Eğitim faaliyetleri bir yandan işletme düzeyinde diğer yandan ülke düzeyinde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti olarak değerlendirilmelidir. Bu anlayışımızla, ülkemizde farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerden seçilen Üniversiteleri İncileri Projesi’ni kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin en önemli kollarından biri olarak görüyor ve öğrencilerin profesyonel hayata hazırlanmalarında teknik ve kişisel gelişim boyutlarında eğitim&gelişim desteği sağlıyoruz. Yöneticilerimizden oluşan akü teknik bilgisi konusunda uzman kadrolarımız, üniversite ve liselerde çeşitli etkinliklere katılarak akü üretimi ve AR-GE süreçleri konularında bilgilendirmeler yapıyor ve öğrencilerin kariyer planlarının oluşturulması esnasında oluşan soru işaretlerinin netleştirilmesi sürecinde kendilerine destek oluyor. İş süreçlerimizin iyileştirilmesi üzerine çalışırken kazan kazan yaklaşımı çerçevesinde akademik gelişme ile Üniversite-Sanayi İş birliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. Toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak ticari ürünlerin geliştirilmesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projeler aracılığıyla ticari ürünler geliştirirken eş zamanlı olarak üniversitelerde lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişiminde pay sahibi olmayı amaçlıyoruz. Toplumsal kalkınma bakımından değerlendirildiğinde iş başı eğitim programları sürdürülebilir ekonomik gelişme içinde ayrı bir yere sahiptir. İnci Akü olarak ekonomik gelişme ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için Türkiye İş Kurumu işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizle istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz. Tüm bu açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD)  tarafından açıklanan 2012 Raporu’na göre sektörümüzde 19,57 olan kişi başına düşen yıllık eğitim saatinin, İnci Akü’de 38,41 saat olması, eğitime verdiğimiz desteğin, sektörel anlamda da değerlendirildiğinde somut bir örneğini oluşturmaktadır.

Yorumları Oku
Siz de fikrinizi paylaşın
Güvenlik kodunu giriniz