• 3403
    PAYLAŞIM

Bugün hepimiz için iyi bir başlangıç olsun!

Bakış Açısı 10 HAZİRAN 2014 SALI
Nüket Doruk

Yazar

Bugün hepimiz için iyi bir başlangıç olsun!

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla, 5 Haziran tarihi “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edildi. Çevre’nin kelime anlamını, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olarak ifade edebiliriz. Tam 42 yıl önce Birleşmiş Milletler Konferansı’nda, önemini bir kez daha ortaya koyan “Çevre” faktörü için Dünyamızdaki mevcut durumu rakamlarla özetlemek gerekirse

Dünyada çevreyi koruma fikri, Sanayi Devriminden sonra başladı. Sanayi devriminden sonra hızla artan nüfus ve tüketim, doğal kaynakların da aynı oranda hızlı bir şekilde tüketilmesi sonucunu doğurdu. TEMA Vakfı’nın bugüne özel hazırladığı raporda, iklim değişikliğinin küçük ada devletlerinin yanı sıra denize kıyısı olan ülkeler için de büyük tehdit oluşturduğunu hatırlattı. Bu değerlendirmedeki bazı bilgiler şöyle;

* Atmosferdeki karbondioksit miktarı, insan kaynaklı faaliyetler sebebiyle son 800 bin yıldır gelmediği bir düzeye geldi * Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarına göre, deniz seviyesi geçtiğimiz yüzyıla göre yaklaşık 20 santimetre yükseldi. Bu rakam her ne kadar düşük gibi görünse de, denizden yüksekliği yalnızca birkaç metre olan bir çok ada devletinin varlığını tehdit ediyor. Üstelik bilim insanları, deniz seviyelerindeki artışın önümüzdeki yüzyılda da devam etmesini öngörüyor. Türkiye de risk grubundaki ülkeler arasında yer alıyor * Deniz seviyesinin 1 metre yükselmesi durumunda sadece Türkiye’de 3 milyon insan etkileneceği ve 32 milyar dolarlık bir maliyet oluşacağı öngörülüyor Her geçen gün bizim için önemi artan Çevreyi Koruma Bilinci ancak çevre eğitimleri ve kişisel sorumluluklarımız farkına varmak ile mümkün. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları içindir. Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir çünkü çevreyi koruyan aynı zamanda onu geliştiren ve değiştiren insandır. Günümüzde doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi giderek önem kazanan bir konu hâline gelmekte; Dünyada ve ülkemizde çok sayıda resmî kurum ve sivil toplum kuruluşları (STK) bu konu hakkında çalışmalar yapmaktadır. Biz de İnci Akü olarak çevreye duyarlı çalışmalar yürütmekteyiz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Türkiye’nin ilk çevre dostu Breeam Sertifikalı II. Tesisimizde Endüstriyel akü ürünlerimizi üretiyoruz. Tesiste hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı engellemek, proseste kullanılan hammaddelerin geri kazanım özelliğinde olmasına özen gösterilerek ürün ve faaliyetler sonucunda oluşan atıkları kontrol altına almak ve azaltmak konusunda gerekli tüm çalışmalar mevcut.

Çevre alanındaki sosyal sorumluluk projelerimizden biri ise; ‘Mavi Deniz Özgür Caretta’ Projesi. Proje, Dalyan sularının tamamen temiz kalması ve motor gürültüsünden arındırılması için geliştirildi. Türkiye’nin 15 Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden biri olan, zengin biyoçeşitliliğe ve hassas bir ekosisteme sahip, eşsiz İztuzu Kumsalı, Caretta Carettaları, Nil kaplumbağaları, mavi yengeçleriyle Türkiye’nin doğa harikalarından biri olan Dalyan’da, Teknoloji Sponsoru İnci Akü tarafından özel aküler ve kullanılan gelişmiş motorlarla çevre dostu tekneler geliştirildi. Tekne işletmecilerinin beklenti ve talepleriyle şekillendirilen  Caretta Botlar sessiz çalışıyor, egzoz gazı çıkarmıyor, hiç karbon salmıyor ve sintine sızıntısına yol açmıyor. Bölgedeki tur teknelerinin eski motorlarının, enerjisini aküden alan elektrikli motorlara dönüştürülmesi, hem çevreyi koruyacak hem de bölgedeki turizm faaliyetini herkes için sürdürülebilir kılacak. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz organizasyonlarda diktiğimiz ağaçlarla doğaya katkı sağlıyor, tüm grup şirketlerimizle birlikte bugüne dek 79.000 ağacın dikildiği orman projemizle çevreye önemli katkı sağlıyoruz. Bu dünya ve bu çevre hepimizin… Çevreyi korumak ve iyileştirmek için hem bireysel hem de toplumsal olarak projeler üretmemiz gerektiğine inanıyor; toprağın, suyun, havanın ve çevreyi oluşturan tüm araçların daha verimli ve daha zararsız kullanımı için 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bir başlangıç olmasını ümit ediyoruz. (1): http://www.worldometers.info/

Yorumları Oku
Siz de fikrinizi paylaşın
Güvenlik kodunu giriniz